Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Pliki do pobrania

Światowy Dzień Zdrowia

Broszura

Sekcja Epidemiologii

Formularz NOP BCG
Formularz NOP - inne niż BCG
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania ) na gruźlicę - plik doc
Meldunek MZ-55 o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę - plik doc
Kwartalne sprawozdanie z DTPa
Zapotrzebowanie na szczepionki -druk
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania ) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV - doc
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną - plik doc
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową - plik doc
Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej - plik doc
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń Dz.U. Nr 54,
Ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234, poz.1570)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich ro
Sprawozdanie ze zużycia szczepionek - aktualny druk
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia - plik pdf
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporności HIV, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia - plik pdf
Program szczepień ochronnych na 2012 rok
Druk nadzór nad kartami uodpornienia -aktualny druk
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką... stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia - plik pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
Program szczepień ochronnych na 2013 rok
Sprawozdanie roczne ze szczepień
Sprawozdanie kwartalne z kart uodpornienia
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia DTPa
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek
Zapotrzebowanie na szczepionki
Zapotrzebowanie na szczepionki - druk
Ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania ) na AIDS lub zgłoszenia zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV - plik doc
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania ) na gruźlicę - plik doc
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową - plik doc
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną - plik doc
Formularz zgłoszenia zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej - plik doc
Rozporządzenie MZ w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia - plik PDF
Program szczepień ochronnych na 2014 rok
Sprawozdanie kwartalne z kart uodpornienia
Formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną - plik doc
Program szczepień ochronnych na 2015 rok
Formularz NOP inne niż BCG
Formularz NOP po BCG
MZ-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2014
Sprawozdanie kwartalne z kart uodpornienia
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek
Program szczepień ochronnych na 2015 rok
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia - plik pdf
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia - plik pdf
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporności HIV, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia - plik pdf
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia DTPa
Apel NIZP- PZH dotyczący pobierania i przesyłania do badań próbek pobranych od osób chorych na różyczkę
Program szczepień ochronnych na 2016 rok
Sprawozdanie kwartalne z kart uodpornienia
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia DTPa
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia DTPa
Zapotrzebowanie na szczepionki
Zapotrzebowanie na szczepionki
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek
Program Szczepień Ochronnych na 2017 rok
Sprawozdanie kwartalne z kart uodpornienia
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek
Zapotrzebowanie na szczepionki
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek
Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek
Zapotrzebowanie na szczepionki

I Międzypowiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Zgłoszenie udziału
Formularz zgody przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie
Pismo do Dyrecji szkół gimnazjalnych
Pismo do Dyrekcji szkół podstawowych
Regulamin

Konkurs na prezentację multimedialną "Mamo tato przez niepalenie spełnisz moje marzenie"

Formularz zgody przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia
Pismo do Dyrecji szkół
Regulamin konkursu

Sekcja Higieny Pracy

Karta zgłoszenia pracodawcy
Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej.
Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze
Wniosek o wpis do rejestru
Wniosek o wykreslenie zakladu z rejestru
Wniosek o zatwierdzenie zakladu i wpis do rejestru
Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności
Nowe przepisy dla przedsiębiorców sektora spożywczego

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży - plik doc
Instrukcja w sprawie wymogów sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami z dnia 6 lipca 2007 roku - plik pdf
Bezpieczny plac zabaw - plik pdf
OSH-1 arkusz INFO - plik pdf
OSH-2 Dzieci 5-6 letnie - plik pdf
OSH-3 Edukacja wczesnoszkolna Klasy 1-3 - plik pdf
OSH-4 KLASY 4-6 - plik pdf
OSH-5 OGÓLNOSZKOLNE - plik pdf
OSH-6 Arkusz pytań do dyrektora - plik pdf
Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - plik pdf
List do uczniów dotyczący ferii zimowych
Regulamin konkursu plastycznego pt. Bezpieczne i aktywne ferie 2012 strona 2
Regulamin konkursu plastycznego pt. Bezpieczne i aktywne ferie 2012 strona 1
Plakat - bezpieczne ferie
Załącznik do Regulaminu
Poradnik żłobkowy
Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy
Ulotka 1
Ulotka 2

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Wykaz laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dokumenty obowiązujące przy załatwianiu ekshumacji
wzór wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok/szczątków ludzkich.
Dokumenty obowiązujące przy załatwianiu pozwolenia na wywóz zwłok/szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja na temat zapobiegania zakażeniom HCV dla właścicieli i pracowników gabinetów odnowy biologicznej, salonów tatuażu, fryzjerskich i kosmetycznych.
Okresowa i obszarowa ocena jakości wody za rok 2011 dla M. Mysłowice
Informacja Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny dot. preparatu JASOL SOLID stosowanego do dezynfekcji wody do spożycia i wody w basenach kąpielowych.
Dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o opinię celem rejestracji prywatnych gabinetów lekarskich
Okresowa i obszarowa ocena jakości wody za rok 2011 dla M. Katowice
Okresowa i obszarowa ocena jakości wody za rok 2011 dla M. Siemianowice Śląskie
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Okresowa ocena jakości wody dla M. Katowice za I półrocze 2012r.
Okresowa ocena jakości wody dla M. Siemianowice Śląskie za I półrocze 2012r.
Dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o opinię celem rejestracji prywatnych gabinetów lekarskich
Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o zaopiniowanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną programu dostosowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Okresowa ocena jakości wody za rok 2012 dla miasta Katowice
Okresowa ocena jakości wody za rok 2012 dla miasta Mysłowice
Okresowa ocena jakości wody za rok 2012 dla miasta Siemianowice Śląskie
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Tabela nr 1 (wykaz parametrów)
Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2013 dla miasta Mysłowice
Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2013 dla miasta Siemianowice Śląskie
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Wzór pełnomocnictwa - ekshumacja
Ocena jakości wody za rok 2013 dla miasta Katowice
Ocena jakości wody za rok 2013 dla miasta Mysłowice
Ocena jakości wody za rok 2013 dla miasta Siemianowice Śląskie
Wykaz dokumentów wymaganych przy zatwierdzaniu laboratorium badania wody
Tabela nr 3 (charakterystyka metod mikrobiologicznych)
Tabela nr 4 (badania biegłości p.fizchem.)
Tabela nr 5 (badania biegłości p.mikrobiolog.)
Ocena jakości wody za I półrocze 2014 dla miasta Mysłowice
Ocena jakości wody za I półrocze 2014 dla miasta Siemianowice Śląskie
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno- higienicznych na pływalniach
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumacje i przewiezienie zwłok-szczątków ludzkich
Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej celem rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o zaopiniowanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną programu dostosowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Okresowa ocena jakości wody dla M. Mysłowice za I półrocze 2012r.
Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej celem rejestracji podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2013 dla miasta Katowice.
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
Tabela nr 2 (charakterystyka metod fizykochemicznych)
Ocena jakości wody za I półrocze 2014 dla miasta Katowice
Ocena jakości wody za rok 2014 dla miasta Katowice
Ocena jakości wody za rok 2014 dla miasta Mysłowice
Ocena jakości wody za rok 2014 dla miasta Siemianowice Śląskie
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
Ocena jakości wody za I półrocze 2015 dla miasta Katowice
Ocena jakości wody za I półrocze 2015 dla miasta Mysłowice
Ocena jakości wody za I półrocze 2015 dla miasta Siemianowice Śląskie
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
Zakres badań wody przeznaczonej do spożycia w trakcie czynności odbiorowych
Wykaz dokumentów wymaganych przy zatwierdzaniu laboratorium badania wody 2016
Tabela nr 1 (wykaz parametrów) 2016
Tabela nr 2 (charakterystyka metod fizykochemicznych) 2016
Tabela nr 3 (charakterystyka metod mikrobiologicznych) 2016
Tabela nr 4 (badania biegłości p.fizchem.) 2016
Tabela nr 5 (badania biegłości p.mikrobiolog.) 2016
Tabela nr 6 (wykaz osób pobierających probki wody) 2016
Zakres badań wody przeznaczonej do spożycia w trakcie czynności odbiorowych
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
Informacje ogólne do opracowania harmonogramu
Wzór do opracowania harmonogramu badań wody na pływalni
Obszarowa ocena jakości wody M. Katowice (2015)
Obszarowa ocena jakości wody M. Mysłowice (2015)
Obszarowa ocena jakości wody M. Siemianowice Śląskie (2015)
Okresowa ocena jakości wody M.Katowice (II półrocze 2015)
Okresowa ocena jakości wody M.Mysłowice (II półrocze 2015)
Okresowa ocena jakości wody M.Siemianowice Śląskie (II półrocze 2015)
Wzór do opracowania harmonogramu badań wody na pływalni
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
PSSE Katowice -pobieranie próbek wody z pływalni (kwiecień 2016) - prezentacja
PSSE Katowice - wymagania rozporządzenia (kwiecień 2016) - prezentacja
Rozporządzenie pływalnie (2015) z uzasadnieniem
Harmonogram badań wody na pływalni (niecka areozol) wzór
Harmonogram badań wody na pływalni (niecka dzieci) wzór
Harmonogram badań wody na pływalni (niecka odkryta) wzór
Harmonogram badań wody na pływalni (niecka zwykła) wzór
Karta informacyjna basenu (wzór)
Powiadomienie PPIS w Katowicach (wzór)
Rejestr bieżącej obserwacji (wzór)
Rejestr pomiarów (wzór)
Harmonogram badań wody na pływalni (niecka areozol) wzór
Komunikat GIS dot. kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
Pływalnie - Powiadomienie o próbkach kwestionowanych i działaniach naprawczych (WZÓR)
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
Okresowa ocena jakości wody M.Katowice (I półrocze 2016)
Okresowa ocena jakości wody M.Mysłowice (I półrocze 2016)
Okresowa ocena jakości wody M. Siemianowice Śląskie (I półrocze 2016)
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach
Okresowa ocena jakości wody M.Katowice (II półrocze 2016)
Okresowa ocena jakości wody M.Mysłowice (II pólrocze 2016)
Okresowa ocena jakości wody M.Siemianowice Śląskie (II półrocze 2016)
Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach

Promocja zdrowia

Kiermasz "Zdrowa Strona życia"

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Informacje dla mediów.
Schemat struktury organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach.
Regulamin organizacyjny PSSE Katowice
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Statut Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach
Regulamin organizacyjny PSSE w Katowicach
Struktura organizacyjna PSSE w Katowicach
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Załącznik nr 3 do Regulaminu

Festiwal Zdrowia Dbam o siebie-żyję zdrowo

Formularz zgłoszeniowy
Pismo do Dyrekcji szkół i świetlic środowiskowych
Regulamin

Grypa

Prezentacja grypy

Konkurs na hasło kampanii w ramach projektu H- CUBE

oświadczenie
pismo
regulamin
pismo do dyrekcji szkoły

Nie pal przy mnie, proszę - I edycja

pobierz plik doc

Znajdź właściwe rozwiązanie - I edycja

pobierz plik doc

Konkurs plastyczny "Czyste powietrze wokół nas"

Formularz zgody przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie
Pismo do Dyrecji przedszkoli
Regulamin

Konkurs plastyczny "Stop JO-Jo"

Formularz zgody przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie
Pismo do Dyrecji szkół
Regulamin konkursu

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Odbior obiektu w oparciu o art. 56 ustawy Prawa budowlanego - plik pdf
Uzgodnienie projektu - plik pdf
Odbior obiektow innych - plik pdf
Odbior obiektu w oparciu o art. 56 ust.1 ustawy Prawa budowlanego
Odbiór obiektów innych
Uzgodnienie projektu
Odbiór apteki
Informacja dotycząca badania wody

Akcja "Brązowo, ale czy Zdrowo?"

Prezentacja multimedialna

"Światowy Dzień bez Tytoniu"

Plik do pobrania

Kampania multimedialna "Zrób test na HIV"

Informacja prasowa
Wyniki badania dotyczącego profilaktyki zakażeń HIV/AIDS

Informacje

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice - 2010 rok
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Mysłowice - 2010 rok
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie - 2010 rok
Okresowa i obszarowa ocena jakości wod za rok 2011 dla miasta Katowice
Okresowa i obszarowa ocena jakości wody za rok 2011 dla miasta Mysłowice
Okresowa i obszarowa ocena jakości wody za rok 2011 dla miasta Siemianowice Śląskie
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice - 2011 rok
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Mysłowice - 2011 rok
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie - 2011 rok
Okresowa ocena jakości wody dla M. Katowice za I półrocze 2012r.
Okresowa ocena jakości wody dla M. Mysłowice za I półrocze 2012r.
Okresowa ocena jakości wody dla M. Siemianowice Śląskie za I półrocze 2012r.
Okresowa ocena jakości wody za rok 2012 dla miasta Katowice
Okresowa ocena jakości wody za rok 2012 dla miasta Mysłowice
Okresowa ocena jakości wody za rok 2012 dla miasta Siemianowice Śląskie
Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2013 dla miasta Katowice
Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2013 dla miasta Mysłowice
Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2013 dla miasta Siemianowice Śląskie
Ocena jakości wody za rok 2013 dla miasta Katowice
Ocena jakości wody za rok 2013 dla miasta Mysłowice
Ocena jakości wody za rok 2013 dla miasta Siemianowice Śląskie
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice - 2013 rok
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Mysłowice - 2013 rok
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie - 2013 rok
Ocena jakości wody za I półrocze 2014 dla miasta Katowice
Ocena jakości wody za I półrocze 2014 dla miasta Mysłowice
Ocena jakości wody za I półrocze 2014 dla miasta Siemianowice Śląskie
Ocena jakości wody za rok 2014 dla miasta Katowice
Ocena jakości wody za rok 2014 dla miasta Mysłowice
Ocena jakości wody za rok 2014 dla miasta Siemianowice Śląskie
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice za 2014 rok
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Mysłowice za 2014 rok
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie za 2014 rok
Ocena jakości wody za I półrocze 2015 dla miasta Katowice
Ocena jakości wody za I półrocze 2015 dla miasta Mysłowice
Ocena jakości wody za I półrocze 2015 dla miasta Siemianowice Śląskie
Obszarowa ocena jakości wody M. Katowice (2015)
Obszarowa ocena jakości wody M. Mysłowice (2015)
Obszarowa ocena jakości wody M. Siemianowice Śląskie (2015)
Okresowa ocena jakości wody M.Katowice (II półrocze 2015)
Okresowa ocena jakości wody M.Mysłowice (II półrocze 2015)
Okresowa ocena jakości wody M.Siemianowice Śląskie (II półrocze 2015)

Oświata Zdrowotna

Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności

Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności

Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności

Konkurs

Zgłoszenie do udziału w konkursie - plik pdf
Regulamin konkursu - plik doc

Regulamin konkursu na projekt edukacyjny promujący aktywne uczestnictwo rodziców

Regulamin do pobrania - plik pdf

Kampania "Bezpieczne Miejsce Pracy"

Ulotka 1
Ulotka 2
Ulotka 3

Konkurs plastyczny pt. "Czyste ręce - plus dla Ciebie"

Pismo do Dyrekcji przedszkoli - plik doc
Regulamin konkursu Czyste ręce-plus dla Ciebie - plik doc
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie - plik doc

Kampania edukacyjna „Czyste ręce – plus dla ciebie”

Program kampanii edukacyjnej „Czyste ręce-plus dla ciebie” - plik doc

Lokalny program edukacyjny "Dbam o siebie, żyję zdrowo"

Podsumowanie lokalnego programu edukacyjnego "Dbam o siebie, żyję zdrowo" - plik ppt

Nie pal przy mnie proszę

Podsumowanie programu edukacyjnego "Nie pal przy mnie proszę" - plik ppt
Formularz sprawozdawczy dla szkolnego koordynatora programu
Druk sprawozdawczy

Program profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie"

Podsumowanie programu edukacyjnego "Znajdź właściwe rozwiązanie"
Formularz sprawozdawczy dla szkolnego koordynatora programu
Druk sprawozdawczy
Ankieta dla uczniów

Kampania pt. „Miasta wolne od dymu”

Spot Zakaz Palenia

II PRZEŁAJOWE GRAND PRIX MYSŁOWIC O PUCHAR TRUCHTACZA

Ulotka informacyjna

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Spot radiowy
Spot telewizyjny

Bezpieczne ferie zimowe

Plakat
Ulotka 1
Ulotka 2

BIEG WIOSNY, NORDIC WALKING “Trzymaj Formę”

Plakat (Karta zgłoszenia i Regulamin)

JARMARK ZDROWIA - MYSŁOWICE

Plakat "Jarmark Zdrowia"

Informacja o jakości powietrza

Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Stan alarmowy i próg informowania dla pyłu 10.12.2012 r
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Próg informowania dla pyłu 11.12.2012 r
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie PDF
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC
Powiadomienie o jakości powietrza w formacie DOC

Materiały edukacyjne do pobrania

Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności - format pdf
Bezpieczeństwo chemikaliów a twoja firma - format pdf

III PRZEŁAJOWE GRAND PRIX MYSŁOWIC O PUCHAR TRUCHTACZA

Karta zgłoszenia w formacie PDF
Plakat w formacie PDF

JARMARK ZDROWIA KATOWICE

Plakat w formacie PDF

Mysłowicka Liga Crossowa - bieg drugi

Do pobrania plakat w formacie JPG

Bieg Lata Nordic Walking "Trzymaj Formę"

Karta - Zgłoszenie

Polska Biega -Trzymaj Formę

Regulamin Polska Biega III

Ogłoszenia Wojewody Śląskiego

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów

Mysłowicka Liga Crossowa - bieg trzeci

Plakat w formacie PDF

Festyn Rodzinny

Plakat w formacie DOC

III Przełajowe Grand Prix Mysłowice

Plakat w formacie PDF

Zasady Bezpieczeństwa Podczas Upałów

Zasady Bezpieczeństwa Podczas Upałów w formacie PDF

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną - 31 maj 2012r.

Prezentacja

Mysłowicka Liga Crossowa - bieg czwarty

plakat

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dot. decyzji nr GIS-PR-073-35/MB/12 z dnia 16 września 2012r.

Konkurs na projekt edukacyjny "Trzymaj Formę"

Karta projektu
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy szkoły
Sprawozdanie z realizacji projektu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie

Poznaj grzyby-unikniesz zatrucia

Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 października 2012 roku.

Decyzja GIS z dnia 9 października - w formacie PDF

Konkurs na prezentację multimedialną pt. Światowy Dzień AIDS Czerwona Kokardka

Pismo przewodnie do Dyrekcji Szkół Ponadgimnazjalnych
Regulamin konkursu
Formularz zgody przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie
Oświadczenie uczestnik pełnoletni

Konkurs na prezentację multimedialną pt. Znajdź właściwe rozwiązanie

Pismo przewodnie do Dyrekcji Szkół Gimnazjalnych
Regulamin konkursu
Formularz zgody przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie

Konkurs plastyczny pt. Światowy Dzień AIDS Czerwona kokardka

Pismo przewodnie do Dyrekcji Szkół Gimnazjalnych
Regulamin konkursu
Formularz zgody przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia na udział w konkursie

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy - w formacie PDF

1 grudnia Światowy Dzień AIDS

Materiały prasowe

10 KROKÓW W PROFILAKTYCE GRYPY

część 1
część 2

Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas"

Formularz sprawozdawczy dla przedszkolnego koordynatora programu.
Regulamin konkursu plastycznego Czyste powietrze wokół nas
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ
Prezentacja dla dzieci
Prezentacja dla rodziców
Druk sprawozdawczy

- Program profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu B i C pt. "Podstępne WZW"

Formularz sprawozdania dla szkolnego koordynatora programu
REGULAMIN II OLIMPIADY POD HASŁEM „PODSTĘPNE WZW”
Oświadczenie
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ

Konkurs plastyczny pt. "Czyste powietrze wokół nas"

Regulamin konkursu plastycznego Czyste powietrze wokół nas
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ

II Olimpiada wiedzy pt. "Podstępne WZW"

REGULAMIN II OLIMPIADY POD HASŁEM „PODSTĘPNE WZW”
Oświadczenie
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ

Światowy Dzień Zdrowia 2014 pod hasłem "Choroby wektorowe"

Światowy Dzień Zdrowia 2013
Druk sprawozdawczy dla szkół
Informacja na temat Światowego Dnia Zdrowia 2014
Druk sprawozdawczy

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Informacja o niebezpiecznym zjawisku - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - format DOC

Informacja nt. skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego (UV)

Prezentacja multimedialna

31 maj - Światowy Dzień bez Tytoniu

Prezentacja multimedialna
Spot w formacie WMV

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

2013-06-07 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47 - burze z gradem - format PDF
2013-06-07 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47 - burze z gradem - format DOC

Międzynarodowa Konferencja "Bądź Zdrów"

Zaproszenie na Konferencję "Bądź Zdrów" - w formacie PDF

Miasteczko organizacji pozarządowych

Plakat w formacie PDF

Konkurs fotograficzny "Nie pal przy mnie, proszę"

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Regulamin konkursu fotograficznego

Konkurs na prezentację multimedialną "Znajdź właściwe rozwiązanie"

Regulamin konkursu
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Konkurs plastyczny "Nie daj szansy AIDS"

Regulamin konkursu
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Konkurs na prezentację multimedialną "Nie daj szansy AIDS"

Regulamin konkursu
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Program edukacyjny "Trzymaj formę"

Druk sprawozdawczy
Biała księga nt. sportu
Wytyczne UE nt. aktywności fizycznej
Aktualne trendy otyłości i aktywności fizycznej uczniów
Czynniki biologiczne, behawioralne i psychospołeczne kształtujące masę ciała (BMI) 13-latków, Instytut Matki i Dziecka 2010 r.

Znamię! Znam je? - czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

Druk sprawozdawczy
Ankieta
Konspekt lekcji
Materiały pomocnicze
Zdjęcia edukacyjne dotyczące czerniaka

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Informacja prasowa - format PDF

Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV

Doktorze, nie daj szansy AIDS, pomyśl o HIV!
Kiedy powinno się proponować test na HIV?
HIV/AIDS dla pielegniarek i położnych
HIV/AIDS dla ginekologów
HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych

"KOWADŁO ZDROWIA" - Gala

Zaproszenie - plik PDF

„Zaszczep w sobie chęć szczepienia”

Informacja prasowa
Spot w formacie AVI

„Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test” - elektroniczna kartka walentynkowa

Elektroniczna wersja Kartki Walentynkowej

Konferencja pod hasłem "Dziecko z cukrzycą w szkole"

Plan konferencji
Pismo PPIS w Katowicach

Europejski Tydzień Szczepień 2014

Szczegółowy plan spotkania w formacie JPG

Konkurs plastyczny Robalom Stop

Regulamin konkursu
Zgoda na udział w konkursie

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną "Znajdź właściwe rozwiązanie"

Regulamin konkursu
Zgoda na udział w konkursie

Konkurs plastyczny "Brązowo, ale czy zdrowo?"

Regulamin konkursu
Zgoda na udział w konkursie

Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii Kamerunu, Afganistanu, Gwinei Równikowej, Etiopii, Iraku, Izraela, Somalii

Do pobrania w formacie PDF

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

Informacja dla osób podróżujących na Półwysep Bałkański (Bałkany)

Informacja dla osób podróżujących na Półwysep Bałkański (Bałkany)

Informacja dla osób podróżujących do Pakistanu, Syrii, Kamerunu, Gwinei Równikowej, Afganistanu, Etiopii, Iraku, Izraela

Informacja dla osób podróżujących - format PDF

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii oraz Senegalu w związku z epidemią gorączki Ebola

Do pobrania w formacie PDF

Informacja dla osób podróżujących do Demokratycznej Republiki Kongo

Do pobrania w formacie PDF

Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu oraz Demokratycznej Republiki Kongo

Do pobrania w formacie PDF

Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ
Regulamin konkursu na prezentację multimedialną "W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie"

Konkurs plastyczny pt. "„W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”

Regulamin konkursu plastycznego W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ

Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

Informacja prasowa

Zapobieganie zakażeniom HCV

Więcej informacji na temat Projektu - format PDF

Praca w PSSE

Oferta pracy
Oferta pracy - format DOC
Oferta pracy na stanowisko młodszego asystenta w Sekcji NS/HKiŚ
Oferta pracy na stanowisko mł. asystenta w Sekcji NS/HKiŚ
Oferta pracy na stanowisko młodszego asystenta w Sekcji Higieny Pracy
Oferta pracy na stanowisko młodszego asystenta w Sekcji Higieny Pracy
Oferta pracy na stanowisko młodszego asystenta w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
Oferta pracy na stanowisko młodszego asystenta w Sekcji NS/EP
Oferta pracy na stanowisko STAŻYSTY DZIAŁALNOSCI PODSTAWOWEJ w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
Oferta pracy na stanowisko młodszego asystenta w Sekcji NS/EP lub stażysta działalności podstawowej
Oferta pracy na stanowisko młodszego asystenta w Sekcji NS/EP lub stażysta działalności podstawowej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko STAŻYSTY DZIAŁALNOSCI PODSTAWOWEJ,MŁ.ASYSTENT w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
Oferta pracy na stanowisko stażysta działalności podstawowej lub młodszego asystenta w Sekcji NS/EP

Lista podmiotów leczniczych, które mają podpisane umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych w zakresie POZ.

Wykaz POZ mających podpisane umowy z NFZ w Katowicach
Wykaz POZ mających podpisane umowy z NFZ w Mysłowicach
Wykaz POZ mających podpisane umowy z NFZ w Siemianowicach Śląskich

Materiały edukacyjne wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych -

Ulotka 1
Ulotka 2

Kampania społeczna pod hasłem „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”

Informacja prasowa na temat kampanii - w formacie DOC
Ulotka 1 - w formacie PDF
Ulotka 2 - w formacie PDF
Broszura 1 - w formacie PDF
Broszura 2 - w formacie PDF

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Pismo przewodnie - format PDF
Wykaz nr 1 składników majątku ruchomego - format PDF

„Mam świadomość jak być zdrowym”- bezpłatne szkolenia adresowane do właścicieli i pracowników salonów fryzjerskich,

Informacje szczegółowe oraz plan szkolenia - w formacie DOC

Nowe zasady znakowania żywności

Informacje - format PDF

Konkurs na najlepsze działania w zakresie promocji zdrowia i komunikacji społecznej pod hasłem „Kowadło Zdrowia”

Oświadczenie uczestnictwa w konkursie
Regulamin konkursu "Kowadło Zdrowia"

„Zbadaj się! Bądź świadomy!”

Informacja prasowa - format DOC

„Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Szczepimy! Zapobiegamy!”

Plakat - Szczepimy! Kleszcze są znacznie bliżej niż Ci się wydaje!

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego!

Broszura - barszcz Sosnowskiego

Światowy tydzień Wiedzy o Antybiotykach 16-22 listopada 2015

Agenda konferencji - Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach - 20.11.2015

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Ulotka w formacie PDF

7 kwietnia 2016 r. - Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia 2016 (WHO)

Konkurs plastyczny pt. "W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”

Regulamin konkursu plastycznego„W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ

Konkursu na najlepszą prezentację z przeprowadzonych działań edukacyjnych pt. „Jak wstąpić do Klubu Zdrowego Przedszkolaka”

Regulamin konkursu "Jak wstąpić do klubu zdrowego przedszkolaka"
Oświadczenie uczestnika konkursu

V Olimpiada pod hasłem "Podstępne WZW"

Regulamin Olimpiady
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
Tabela z danymi dot. wykonawców, szkoły i nauczyciela prowadzącego
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA

Konkurs na plakat "Stop dopalaczom"

Regulamin konkursu
Informacje na temat konkursu

Europejski Tydzień Szczepień 2016 – European Immunization Week 2016 - Eliminacja odry i różyczki

Ulotka - 2016 Europejski Tydzień Szczepień

Kampania "Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!"

Komunikat prasowy
Baner

Światowy Dzień Krwiodawcy 14 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje

Konkurs "Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!"

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Oświadczenie rodzica - opiekuna prawnego
Regulamin konkursu

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Regulamin konkursu
Zgloszenie do udzialu w konkursie

„Kleszczowe zapalenie mózgu – Szczepimy! Zapobiegamy!” - II edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej.

Komunikat
Kampania

III Wojewódzka Konferencja na temat „Dopalacze” – dlaczego są tak niebezpieczne.

Program Konferencji (pdf)

„Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość” - Kampania Społeczna

Informacja prasowa
Najważniejsze informacje o kampanii

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

Informacje do pobrania

Zaproszenie na szkolenie „Mam świadomość jak być zdrowym”.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pod hasłem "Mam świadomość jak być zdrowym"

Bip

um katowice

GIS

WSSE

WSSE

Monitoring

Monitoring

PZH

IMP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17         Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.